چَت ممنوع!

برای طرح یک مشکل یا اختلاف بین کارمندان یا جویا شدن علت کم‌کاری یکی از نیروهای مجموعه، چَت نکنیم! همواره به خودمان یادآوری کنیم که «حِس» در «متن» منتقل نمی‌شود و «متن» تمامی «ابعاد ذهنی» ما را نمی‌تواند در برگیرد. اگر سیستم داخلی برای ارسال پیام به کارمندان شرکت داریم یا از شبکه‌های اجتماعی برای ارسال نکات‌مان به آن‌ها استفاده می‌کنیم یا اینکه در حال تبادل نظر پیرامون یک مسئله با یکی از نیروهای مجموعه از طریق سرویس پیامک هستیم، بهتر است ادامه صحبت را به صورت «حضوری» پیش ببریم.
جلوی «هوس» ادامه چَت را بگیریم! معمولا در مواقع ناراحتی با هیچ مکثی بین ارسال پیام‌های متنی نداریم و سعی می‌کنیم هرطور شده فرد مقابل‌مان را توجیه کنیم. این مورد البته در مکالمات روزمره و حضوری نیز رخ می‌دهد اما امکان «سؤبرداشت و سؤتفاهم» در مراودات متنی بسیار بیشتر است و البته بسیار غیر قابل حل‌تر!
مکث کنیم و به خود و فرد (یا افراد) مقابل، فرصت دهیم و بگوییم: خب برای جلوگیری از برداشت اشتباه یا توضیح در مورد فلان نکته بهتر است حضوری صحبت کنیم…
مکاتبه، نظر، انتقاد و پیشنهاد در کانال تجربه مدیریت در ایتا