کم‌وجدان‌ها

آدم‌های خوبی دوروبرمان می‌شناسیم که گاهی اوقات در محیط کاری می‌خواهند کسی دیگر را کم کار نشان دهند یا اینکه خطای کسی را در محیط عمومی عنوان می‌کنند! عنوان «آدم‌های خوب» را ازاین جهت به کاربردم که این اشخاص را از افرادی که همواره و عامدانه و با سوءنیت چنین عمل می‌کنند، جدا کنم. به نظر می‌آید آن‌ها نیاز دارند تا برای انتخاب همان رویه نادرست، فرد دیگری را جلو بیندازند تا راه برای خودشان باز شود! به نوعی قبل از اقدام مخاطره آمیز یا غیر اصولی در مجموعه، خود را تبرئه می‌کنند با طرح خطای دیگران نزد دیگران. این آدم‌های خوب که یک سر و گردن از افراد «همواره متخلف» در سازمان بهتر هستند و درکل عملکرد خوبی هم برای پیش‌برد اهداف شرکت دارند، چنین رویه‌ای را برگزیدند چون همچنان مقداری وجدان‌شان بیدار است و به دنبال «توجیه» می‌گردند تا هم خود را راضی کنند، هم دیگران و هم خداوند متعال را…
شاید اگر در همین لحظه به خود بنگریم و اقدامات‌مان در ابعاد مختلف زندگی به خصوص در محیط کاری را مرور کنیم، ما هم یکی از همین آدم‌های خوب باشیم!
مکاتبه، نظر، انتقاد و پیشنهاد در کانال تجربه مدیریت در ایتا