جذبِ جذاب نیروی کار

فرایند استخدام معمولا در بهترین حالت به ترتیب شامل ارسال رزومه، مصاحبه کاری، چندروز کارآموزی و سپس بستن قرارداد می‌شود. این مسیری واضح است اما یک سوال مهم: چطورمی‌شود در این مسیر، نیروی مناسب شرکت را جذب کنیم؟
دراکثر موارد دو مورد مهم در فرایند جذب یک نیروی ارزشمند برای شرکت مغفول می‌ماند؛ تعامل مثبت و روحیه کارپذیری. از جمله معیارهای مهم برای قرارگرفتن در دسته اول، «صبر بالا» و «مدیریت تصمیم در بحران‌های کاری یا سفارشات آنی با زمان‌‍بندی محدود» است.
همچنین ازشاخصه‌های مهم در دسته دوم این می‌باشد که فرد در مواقع مختلف که شرکت نیازمند تخصص‌های دیگری غیر از رشته مورد فعالیتش است، تلاش کند تا آن را طی یک بازه زمانی معقولانه و به اندازه‌ای که بتواند کار را پیش ببرد، یاد بگیرد.

مکاتبه، نظر، انتقاد و پیشنهاد در کانال تجربه مدیریت در ایتا